European Federation of Shar Pei Clubs

Program

19:00

Otvorenie


19:05 – 19: 35

Dr. Tamás Jakkel / HU  Prezident FCI

Welfare ako priorita. Priority, kritéria a dôsledky pre zodpovedných chovateľov a majiteľov psov.
Typ a hypertyp plemena shar pei.


19: 35 – 20:05

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. / SK, Oftalmológ

Komplex dedičných očných chorôb spojených s plemenom Shar Pei. 
Symptómy, diagnostika, liečba. Odporúčania pre manažment chorôb POAG/PLL v širšej populácii a v chovateľských staniciach.


20:05 – 20:35

Gayle Gussin Gold Creasman /USA, Chovateľka, posudzovateľka, Členka komisie pre štandardy a komisie pre vzdelávanie posudzovateľov 

Anatómia z pohľadu najčastejších chýb pri posudzovaní plemena šarpej.
Detaily, ktoré musí chovateľ, vystavovateľ a rozhodca ovládať, aby sa zachovali typické znaky plemena.


20:35 – 21:00

Mgr. Viera Staviarska / SK, Chovateľka, posudzovateľka

Prečo vznikajú nedorozumenia pri posudzovaní kvality a štruktúry srsti plemena Shar Pei?
Čo hovorí štandard, problematické mýty o srsti a vráskach. Zjednodušenie v záujme lepšieho porozumenia a jednotných postupov posudzovania. Zjednotenie prístupu rozhodcov, kritický prístup chovateľov.


21:00

Otázky a odpovede, záver.

Join our Newsletter!